Kalite Politikamız

Kalite

Firmamızın kalite politikasının temeli, müşteri memnuniyeti ve şirketimizin sürekli gelişimini sağlayacak faaliyetler içerisinde bulunmaktır. Yüksek teknolojinin; müşteriler üzerindeki memnuniyetlerini arttırıcı rolü yanında şirket içerisindeki verimliliğin artmasında ve üretim kayıplarının en aza indirilmesinde gerçek kaynak olduğuna inanmaktayız. Verimliliğimizde ve yaptığımız her işte sürekli gelişme içinde olmak, eğitim düzeyimizi, becerilerimizi, kalite bilincimizi takım ruhu ve ortak çalışma ile teşvik etmek düşüncesindeyiz. Bütün bu yapmak istediklerimizden hareketle, müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde müşteri şartlarına uyum ilkesinden kesinlikle taviz vermemekteyiz. Bu amaçla;
• Yüksek teknolojiyi kullanarak rekabet gücünü arttırmayı,
• Çalışanlarımızı eğiterek yüksek profilli işgücü oluşturmayı,
• Üretim kalitemizi iyileştirerek OEM firmalarına kolay entegre hale gelebilecek gelişmiş kalite yönetim sistemi oluşturmayı,
• Verimlilik performansımızı sürekli iyileştirme çalışmalarıyla arttırmayı,
•Kalite politikamızı tüm firma çalışanlarımıza benimsetmeyi,
• Üretimimizi gerçekleştirirken çalışanlarımızın iş güvenliğini ve çalışma ortamını iyileştirmeyi,
• Tüm proseslerimizi çevreye duyarlı olarak gerçekleştirmeyi Temelde kalite politikamız olarak belirlemiş bulunmaktayız.

PİKOSAN METAL FORM

PİKOSAN METAL FORM