Pikosan İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Pikosan tüm çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratmak ve bunu korumak konusundaki sorumluluğunun farkındadır.

Mevcut iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz iş alanlarımızdaki çalışma koşullarının sürekli olarak iyileştirilmesi için gerekli araştırmaları yapar.İş Sağlığı ve Güvenliği sistemimizin geliştirilmesiyle ilgili ana hedefimiz, faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek ve çalışanlarımızı , iş ekipmanlarını veya çevreyi etkileyebilecek kayıpların engellenmesidir. İş Güvenliğini etkileyecek tehlike ve risklerin kontrol altında tutularak iş kazalarının ‘ 0 ’a indirilmesi için tüm çalışanlar birlikte hareket etmeliyiz.

Bu hedefimize ulaşabilmemiz için tüm çalışanların şu ilkeleri benimsemesi gerekir :

  • Meslek hastalıkları ve iş kazaları önlenebilir.
  • Tüm çalışanların iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesiyle ilgili sorumluluğu vardır.
  • Güvenli ve sağlıklı iş ortamının korunması için eğitim zorunludur.
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi işin sürekliliğini sağlar.

Güvenli çalışma koşulları , etkin üretim demektir. Pikosan iş güvenliği performansını artırma yönündeki hedefine ulaşmak için gerekli programları hazırlar ve uygulamaya geçirir.

Pikosan’ın uzun süreli yaşayabilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin başarılı bir şekilde yönetilmesi esastır.Bu nedenle uzun vadedeki hedeflere ulaşabilmek için mevcut Kalite,İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini sürekli olarak geliştirmeliyiz.