Çevre Politikası

Çevre

Çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı ile , ekolojik çevrenin dünyamız açısından önemini benimseyen ve korunmasına özen gösteren , faaliyetlerimizde çevreye verilen zararı minimuma indirmeyi veya tamamen ortadan kaldırmayı amaç edinen, bu çerçevede, ürünlerinin tasarımını ve paketlemesini, üretim süreçlerini değiştiren, ekolojik çevrenin korunması felsefesini işletme kültürüne yerleştirme sorumluluğunda çalışmalar yapan, sosyal sorumluluk kapsamında topluma karşı görevlerimizin bilinci ile hareket eden yönetim anlayışıdır. ‘’Dünyamız tektir. Başka dünya yoktur’’

PİKOSAN METAL FORM

PİKOSAN METAL FORM